Bộ 50 bút lông dầu đầu tròn Stabilo Mark-4-All MK651 (Mực đỏ)

– viết được trên hầu hết mọi bề mặt
– bút đầu tròn cho nét 1,5 – 2,5mm
– có thể sử dụng bình thường sau khi mở nắp 10h mà không khô mực
– viết dài hơn 5 lần so với bút bình thường

Giá bán: 1.199.000đ