Chải mi Doll Eye DE03 Waterproof NYX Professional Makeup

làm mi dày và đen
độ bền màu cao
không thấm nước