BUDWEISER LON 500ML – THÙNG 12 LON (GIẢM 70K)

Giảm 70.000 VNĐ khi mua Budweiser thùng 12 lon 500ml
– Giá từ 320.000 VNĐ/ thùng chỉ còn 250.000 VNĐ/ thùng
– Thời gian: 1/12 đến 31/12