CHƯƠNG TRÌNH ĐẶT CỌC VSMART

Vsmart Joy 1 giảm 300.0000 còn 2.190.000
Vsmart Joy 1+ giảm 400.0000 còn 2.990.000