Chương trình trả góp 0% Citi PayLite

“Thanh toán tại hơn 70 đối tác trong chương trình Citi PayLite bằng thẻ tín dụng Citibank để được đăng ký trả góp 0% lãi suất:
– Bước 1: Lựa chọn đối tác trong chương trình Citi PayLite
– Bước 2: Nhắn “”0″” gửi 6058 để nhận mẫu đơn đăng ký, điền thông tin giao dịch và gửi yêu cầu
– Bước 3: Kiểm tra thông tin khoản trả góp trên sao kê tín dụng kỳ kế tiếp”