ĐIỂM CAO THƯỞNG LỚN – BACK TO SHOOL 2018

Khách hàng nhập thông tin vào phần Tra cứu điểm thi trên Landing page của Chương trình, sẽ nhận được Điểm thi và SMS mã giảm giá.
+ Voucher Khuyến mại có trị giá theo bảng quy đổi điểm trung bình bên dưới.