Flash Sale X-mas

Đồng giá giày – túi 250K và Freeship toàn quốc.
Thời gian: 18-20/12/2018.