JUNO Cảm ơn 1.5 Triệu Khách Hàng

?TẶNG NGAY 20% cho toàn bộ Khách Hàng Mới để trở thành khách hàng Juno (áp dụng cho sản phẩm full giá)
?TẶNG thêm 30% vào ưu đãi khách hàng thân thiết hiện có.
Thời gian: Từ 5/12 – 31/12