Khuyến mãi cho đơn hàng đầu tiên

– Giảm 100.000 VNĐ cho đơn hàng đầu tiên từ 400.000 VNĐ
– Thời gian: 1/12 đến 31/12