Logitech ưu đãi đặc biệt từ 29/09 – 15/10

Thời gian: 29/09 – 15/10
Nội dung: mã LOGIGAME giảm 10%, tối đa 40K áp dụng cho các sản phẩm thuộc dòng G-Gaming