Ngày vàng Samsung – Khuyến mại siêu sốc

CONGNGHE10 giảm thêm 10% cho đơn hàng điện tử công nghệ
CONGNGHE300 giảm them 250K cho đơn hàng điện tử công nghệ từ 6M
CONGNGHE05 giảm them 500K cho đơn hàng điện tử công nghệ từ 12M
CONGNGHE08 giảm them 800K cho đơn hàng điện tử công nghệ từ 22M