OPPO MEDA SALE (Mở bán deal sốc thứ 4 hàng tuần)”

Dòng sản phẩm điện thoại OPPO – Ưu đãi đến 50% với 1 số deal hot
– Chỉ mở bán các ngày thứ 4 trong tuần”