OPPO – TIỆC CUỐI NĂM

OPPO FIND X: Giảm thêm 1,000,000đ + KM Tháng.
OPPO F9: Tặng thêm PMH Phụ Kiện 100,000đ + KM Tháng.
OPPO A7: Tặng thêm PMH Phụ Kiện 100,000đ + KM Tháng