Phụ kiện máy tính đồng giá tất cả dưới 99K

Thời gian: 16/09/2018-30/09/2018
Nội dung: Tặng mã ELCL910 giảm 10K cho ĐH từ 50K.