Sacombank: Chạm lan tỏa – Thỏa đam mê

TỪ 01 – 31/01/2019: MUA 1 VÉ PHIM BHD + 1 BẮP CHỈ 50.000 VND, Mỗi chủ thẻ chỉ được ưu đãi 1 lần/ngày trong thời gian ưu đãi. Áp dụng cho vé phim 2D
TỪ 04/01 – 28/02/2019: TẶNG CẶP VÉ PHIM CGV cho 1.300 khách hàng đầu tiên có giao dịch thanh toán bất kỳ từ 300.000 VND. TẶNG 2.000.000 VND MỖI TUẦN cho khách hàng có tổng số lượt giao dịch thanh toán qua Sacombank Pay nhiều nhất.
TỪ 05 – 10/02/2019 (MÙNG 1 – MÙNG 6 TẾT) & 14/02/2019 (MÙNG 10 TẾT): TẶNG 68.000 VND & 79.000 VND cho 1.000 khách hàng đầu tiên có giao dịch thanh toán bất kỳ từ 100.000 VND.