Sacombank: Mở thẻ là có quà

Ưu đãi dành cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng quốc tế Sacombank JCB (hạng Vàng và Chuẩn):
Tặng nón bảo hiểm thời trang cho giao dịch đầu tiên (rút tiền hoặc thanh toán) từ 500.000 – 1.000.000 VND
Hoàn 200.000 VND cho giao dịch đầu tiên khi thanh toán, mua sắm trên 1.000.000 VND