Sale Party – Cuồng Nhiệt Cùng Siêu Giảm Giá Từ Mytour.Vn

Giảm 5% – 30% tất cả khách sạn mỗi thứ 2 – 3 – 4 hàng tuần.
Thời gian đặt phòng: Thứ 2,3,4 hàng tuần từ 3/12 – 19/12