Săm Hitachi – Đón lộc như ý

– Thời gian: 12/12/2018 – 30/01/2019
– Nhập mã HITACHI1M khách hàng được giảm ngay 1.000.000đ khi mua Tủ lạnh HITACHI R-WB475PGV2 và Tủ lạnh HITACHI R-WB545PGV2
– Nhập mã TETCONHEO khách hàng được giảm ngay 2.000.000đ khi mua Tủ lạnh HITACHI R-FW690PGV7X

LẤY MÃ NGAY
HITACHI1M ,TETCONHEO