Samsung Galaxy Note 8 giảm còn 14.690.000Đ Tại HN

Samsung Galaxy Note 8 giảm còn 14.690.000Đ Tại HN
Có thể kết thúc trước hạn nếu hết hàng.