Samsung Galaxy Note 8 giảm còn 14.790.000Đ Tại HCM

Samsung Galaxy Note 8 giảm còn 14.790.000Đ Tại HCM
Có thể kết thúc trước hạn nếu hết hàng