Samsung Galaxy S9+ 64GB đỏ – Giá sốc cuối tuần chỉ 16.490.000đ tại Hà Nội

Samsung Galaxy S9+ 64GB đỏ – Giá sốc cuối tuần chỉ 16.490.000đ tại Hà Nội.
Thời gian từ 21/12 – 23/12