Samsung Galaxy S9+ 64GB đỏ – Giá sốc cuối tuần chỉ 16.590.000đ tại HCM

Samsung Galaxy S9+ 64GB đỏ – Giá sốc cuối tuần chỉ 16.590.000đ tại HCM.
Thời gian từ 21/12- 23/12