Samsung Note9 – Giảm ngay 2,500,000đ đồng

Giảm ngay 2,500,000đ đồng khi mua điện Samsung Note9/Note9 – 512G (áp dụng cho S/Note cũ)