Sinh nhật vàng – Ngàn ưu đãi

– Giảm đến 22%
– 220 Phần quà công nghệ
– Giảm thêm lên đến 3.200.000Đ