Thẻ VPLady – Hoàn 5% cho chi tiêu giáo dục, bảo hiểm, siêu thị lên đến 7,2tr/năm

– Hoàn 5% cho chi tiêu giáo dục, bảo hiểm, siêu thị lên đến 7,2tr/năm
– Chỉ 20p mở thẻ online
– Điều kiện: lương chuyển khoản từ 7tr.