Thu cũ đổi mới Samsung A9 hoặc giảm 1.5 triệu qua galaxy gift

Thu cũ đổi mới Samsung Galaxy A9
HOẶC
Giảm 1.5 triệu qua galaxy gift (không được lấy từ máy mới)