Thu cũ đổi mới Samsung Note 9 hoặc Galaxy Gift 2.5 triệu

“Thu cũ đổi mới Samsung Galaxy Note 9 với SKTel, hoặc giảm 2.5 triệu qua galaxy gift