Ước gì sale đó – 12000+ deal sale khủng

+ GIANGSINH giảm thêm 8%
+ GIANGSINH10 giảm thêm 10% (tối đa 400K – tối đa 50 mã/ngày)
+ GIANGSINH500K giảm thêm 500K cho đơn hàng từ 10M