Ưu đãi 20% cho sản phẩm The Coffee Bean

– Giảm 20% các sản phẩm The Coffee Bean các ngày trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu