Vntrip – Đặt phòng tiết kiệm hơn với điểm thưởng

Đổi 1.000 điểm = 1.000 VNĐ khi đặt hàng.