Canon EOS R – Đặt trước rinh quà khủng

Thời gian đặt trước: 15/09 – 05/10/2018 Thời gian giao hàng dự kiến: 06/10/2018 – 20/10/2018 – Quà tặng khi đặt trước máy ảnh CANON EOS M: + Ngàm chuyển ống kính... Read more »